Контрольна робота з дисципліни «Фізика»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фізика arrow Контрольна робота з дисципліни «Фізика»
Код

Интердип-1128
Содержание

Оглавление
3.13.    Напруженість електричного поля на осі зарядженого кільця  має максимальне значення на відстані L від центру кільця. В скільки разів напруженість електричного поля в точці, яка розташована на відстані 0,5L від центру кільця буде менша максимального значення напруженості?
3.34.    Поле,    створене   точковим   диполем   з   електричним    моментом р= 200 нКл м.Визначити   різницю   потенціалів   U  двох  точок   поля, розташованих симетрично відносно диполя на його осі на відстані r=40 см від центра диполя.
4.1.    Котушка і амперметр з'єднані послідовно і приєднані до джерела струму. До клем котушки приєднані вольтметр з опором r = 4 кОм. Амперметр показує силу струму l=0,3А, вольтметр - напругу U=120 В.Визначити опір R котушки. Визначити відносну похибку  , яка буде зроблена при вимірюванні опору, якщо знехтувати силою струму, що тече через вольтметр.
4.17.    Дві батареї (Е1 = 12 В, R1 = 2 Ом, E2 = 24 В, R2 = 6 Ом) і провідник з опором R=16 Ом з'єднані, як показано на рис. 1.21. Визначити силу струму в батареях та резисторі.

1128
5.6.    Знайти напруженість Н¯  магнітного поля на осі кругового контуру на відстані а=3 см від його площини. Радіус контуру R=4 см. струм у контурі l=2 A
6.1. Тіло масою 5 кг робить коливання, що описується рівнянням  Х=0,1sin π/2(T+1/3).Знайти значення кінетичної і потенціальної енергій тіла через 20 с від моменту часу t= 0. Чому дорівнює повна енергія тіла?
6.18.    Знайти частоту коливань вантажу масою m=0,20 кг. підвішеного на пружині і поміщеного в олію, якщо коефіцієнт тертя в олії г=0.50 кг/с, а жорсткість пружини k=50 Н/м.
Список використаної літератури

Количество страниц

11
Дата размещения

2014
Цена

100.00

Поиск готовых работ

 

Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту [email protected] письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

 

ЗАКАЗАТЬ

оценка заказа бесплатная

Способы оплаты

Наличными в офисе Приватбанк Терминал Webmoney
Банк Яндекс-деньги Visa Mastercard

Вопрос - Ответ

https://winnerlex.com.ua

https://winnerlex.com.ua