Контрольна робота з дисципліни «Мікроекономіка»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Мікро- Макро- Мегаекономіка arrow Контрольна робота з дисципліни «Мікроекономіка»
Код

Интердип-1581
Содержание

Оглавление
1. Визначте поняття: функція пропозиції, економічні блага, максимізація прибутку, реклама, ефект масштабу.
2. Теоретичне питання. Пропозиція ресурсів. Механізм ціноутворення та встановлення ринкової рівноваги на ринках факторів виробництва в умовах досконалої і недосконалої конкуренції.
3. Вправа. Зобразіть графічно і поясніть механізм утворення „ламаної″ кривої попиту. Особливості динаміки граничного доходу і визначення оптимального обсягу випуску за цих умов.
4. Задачі
4.1 Попит і пропозиція певного штучного товару мають відповідно функції: QD=200-2P; QS=-100+4P
Внаслідок введення фіксованої ціни на даний товарі виникає ринковий надлишок товару в обсязі 120 од.
Визначте:
1) на якому рівні державою була зафіксована ціна на даний товар та як змінився обсяг його сукупного продажу
2) як змінився сукупний виторг від продажу даного товару. Проаналізуйте зв'язок динаміки виторгу із рівнем еластичності попиту на даний товар. Задачу розв’язати графічно та аналітично.
4.2. Попит на працю та її пропозиція відповідно задані рівняннями: LD = 100 – 4W; LS = 30 + 3W, де L – кількість зайнятих робітників, тис. осіб, W – денна ставка заробітної плати, $.
Визначте аналітично і графічно рівноважну ставку заробітної плати і кількість зайнятих робітників. Як зміниться зайнятість робітників та їхній сукупний дохід, якщо мінімальна денна ставка зарплати буде визначена на рівні $12? Яким за цих умов буде змушене безробіття?
4.3. Монополія здійснює цінову дискримінацію, продаючи свій продукт двом групам споживачів за різними цінами. Зворотні функції попиту цих груп споживачів задані відповідно рівняннями: Р1 = 100 – 120Q1 ; P2 = 90 – Q2. Функція сукупних витрат монополіста має вигляд: ТС = 100 – 1,5Q2 . Визначте ціни, еластичність попиту і обсяги продажу монополії на кожному з двох сегментів ринку і економічний прибуток, який отримує дана фірма. Аналітичний розв’язок доповніть графічною ілюстрацією.
5. Тести
5.1. Масовий попит на акції різних трастів на початку 90-х років можна пояснити
а) ефектом приєднання до більшості
 б) спекулятивним попитом
в) ефектом Веблена
г) ефектом сноба
5.2. Якщо внаслідок зростання ціни 10 % виторг продавця також зріс на 10 %, попит на цей товар є
а) еластичним
б) нееластичним
в) абсолютно еластичним
г) абсолютно нееластичним
д) одиничної еластичності
 5.3. Довгострокова рівновага фірми встановлюється в точці мінімальних середніх витрат виробництва
 а) для будь якої фірми
 б) тільки для чистих монополістів
в) тільки для досконалих конкурентів
г) тільки для конкуруючих монополій
 д) тільки для олігополістів, які об’єднаналися у картель
5.4. До заходів регулювання природних монополій не належить
а) антимонопольне законодавство
б) встановлення державних цін і тарифів
в) державне підприємництво в галузях-монополістах
 г) надання субсидій споживачам і дотацій виробникам
д) обмеження галузевого нормативу рентабельності
5.5. Ефект переливу – це
а) поява нових фірм у даній галузі
 б) перерозподіл доходів за рахунок контролю цін
 в) перелив капіталу із збиткових галузей у прибуткові
 г) переваги або збитки, що виникають у одних суб’єктів внаслідок господарської діяльності інших суб’єктів

Количество страниц

13
Дата размещения

2015
Цена

130.00

Поиск готовых работ

 

Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту [email protected] письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

 

ЗАКАЗАТЬ

оценка заказа бесплатная

Способы оплаты

Наличными в офисе Приватбанк Терминал Webmoney
Банк Яндекс-деньги Visa Mastercard

Вопрос - Ответ

Станабол

buysteroids.in.ua/poslekursovaya-terapiya/gonada-pregnil-5000.html