Контрольна робота з дисципліни «Регіональна економіка»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Країнознавство arrow Регіональна економіка arrow Контрольна робота з дисципліни «Регіональна економіка»
Код

Интердип-1607
Содержание

Оглавление
Користуючись Статистичним щорічником України, виписати та на їх основі розрахувати наступні показники за п’ять останніх років за окремим регіоном України (розрахунки оформити у табличному вигляді). Спираючись на статистичну інформацію та отримані результати, проаналізувати сучасний стан розвитку регіону та розробити управлінське рішення щодо можливого напрямку його подальшого розвитку.
І. Загальні дані про регіон N: площа, географічні дані, адміністративно-територіальні одиниці (кількість районів; кількості міст обласного підпорядкування; міст з районним поділом; селищ міського типу; сільських населених пунктів; кількості органів місцевого самоврядування); кількість населення, у тому числі у відсотках до населення України та за складом (міське, сільське, пенсіонерів).
ІІ. Демографічна характеристика регіону: рівень народжуваності та рівень смертності; природний рух населення та міграційні процеси; рівень “демографічного навантаження” працездатних непрацездатними особами.
ІІІ. Роль господарського комплексу регіону в економіці України:
Населення, всього
-Валова додана вартість
-Кредити у національній валюті, надані комерційними банками
суб’єктам господарювання
-Виробництво товарів народного споживання
-Виробництво продовольчих товарів народного споживання
-Виробництво непродовольчих товарів народного споживання
-Виробництво товарів легкої промисловості
-Продукція сільського господарства
- Кількість селянських (фермерських) господарств
- Інвестиції в основний капітал (у порівняних цінах)
- Роздрібний товарообіг
- Обсяги експорту товарів
- Обсяги імпорту товарів
- Прямі іноземні інвестиції, всього
- Кількість малих підприємств
- Кількість малих промислових підприємств
- Грошові доходи населення
- Грошові витрати і заощадження населення
ІV. Роль регіону у прискоренні економічного і соціального розвитку країни:
Електроенергетика
Паливна промисловість
Металургія:
 чорна
 кольорова
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Машинобудування
Деревообробна промисловість
Промисловість будівельних матеріалів
Легка промисловість
Харчова промисловість
Інше
V. Зовнішньоекономічні зв’язки регіону
- Питома вага експорту регіону
у загальнодержавному експорті, %
- Основні товари, які експортувалися
VI. Інвестиційна привабливість регіону
- Прямі іноземні інвестиції в Україну,
млн. дол. США
- Прямі іноземні інвестиції в регіон N,
млн. дол. США
- Темп росту прямих іноземних інвестицій
до попереднього періоду для України, %
- Темп росту прямих іноземних інвестицій
до попереднього періоду для регіону N, %
- Питома вага прямих іноземних інвестицій
регіону N у загальному обсязі по Україні, %
- Місце регіону N серед інших областей України
- Прямі іноземні інвестиції на душу населення в
Україні, дол. США
- Прямі іноземні інвестиції на душу населення по регіону
N, дол. США
- Місце регіону N серед інших областей України за показником надходження прямих іноземних інвестицій на душу населення
VII. Валова додана вартість на душу населення
ВДВ на душу населення в Україні, грн
ВДВ на душу населення в регіоні N, грн
Співвідношення показників, %
VIIІ. Структура ВДВ за галузями її формування у регіоні
Галузь економіки регіону:
Промисловість
Сільське господарство
Послуги
ІХ. Співвідношення ВДВ і обсягів капітальних вкладень
Показники
Темп приросту ВДВ до попереднього року по
Україні, %
Темп приросту капітальних вкладень до попереднього
Періоду по регіону N, %
Коефіцієнт співвідношення
Х. Фінансове забезпечення регіонального розвитку.
Питома вага фактичних надходжень до місцевих бюджетів регіону N до фактичних надходжень до місцевих бюджетів по Україні

 Показник    Значення показника за роками     
        
 Питома вага, %            

XI. Інші показники (на вибір виконавця).

Количество страниц

16
Дата размещения

2015
Цена

150.00

Поиск готовых работ

 

Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту [email protected] письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

 

ЗАКАЗАТЬ

оценка заказа бесплатная

Способы оплаты

Наличными в офисе Приватбанк Терминал Webmoney
Банк Яндекс-деньги Visa Mastercard

Вопрос - Ответ

https://progressive.ua

agroxy.com/prodat/kukuruza-141/chernigovskaya-obl