Контрольна робота з дисципліни «Фізика» (Варіант 0)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фізика arrow Фізика arrow Контрольна робота з дисципліни «Фізика» (Варіант 0)
Код

Интердип-1880
Содержание

Оглавление
Задача 111
Граната, що летить зі швидкістю V = 10 м/с, розірвалася на два осколки. Більший осколок, вага якого становить 60% ваги всієї гранати, продовжував рухатися у тому самому напрямі, але зі збільшеною швидкістю V1 = 25 м/с. Знайти швидкість меншого осколка.
Задача 131
На краю нерухомої лави Жуковського діаметром D = 0,8 м і масою m1 = 6 кг стоїть людина масою m2 = 60 кг. З якою кутовою швидкістю ω почне обертатися лава, якщо людина спіймає м'яч масою m = 0,5 кг, що летить на неї. Траєкторія м'яча горизонтальна і проходить на відстані r = 0,4 м від осі лави Швидкість м'яча V = 5 м/c.
Задача 151
На барабан радіуса R = 0,5 м намотано шнур, до якого прив’язано вантаж P1 = 98 Н. Знайти момент інерції барабану, якщо відомо, що вантаж опускається з прискоренням а = 2,04 м/c2
Задача 171
Рівняння незатухаючих коливань задано у вигляді х = 0,04sin600πt м. Знайти зміщення від положення рівноваги точ¬ки, розміщеної на відстані 0,75 м від джерела коливань, через 0,01 с після початку коливань. Швидкість поширення коливань 300 м/с.
Задача 211
Газ займає об’єм 2 л під тиском P=0,5 МПа. Визначити сумарну кінетичну енергію поступального руху молекул газу.
Задача 231
Коефіцієнт дифузії водню за нормальних умов D = 0,91•10-4 м2/c. Визначити коефіцієнт теплопровідності водню.
Задача 251
Газ, що здійснює цикл Карно. 2/3 кількості теплоти Q, яку він отримав від нагрівника, віддає холодильнику. Температура холоди¬льника T2 = 280 К. Знайти температуру T1 нагрівника.
Задача 271
Гліцерин піднявся у капілярній трубці діаметром d = 1 мм на висоту h=20мм. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу α гліцерину. Змочування вважати повним.
Задача 311
Знайти силу, що діє на заряд 0,67•10-9 Кл, якщо заряд розміщений на відстані 2 см від зарядженої нитки з лінійного густиною заряду 2•10-9 Кл/см (ε=6).
Задача 331
Плоский повітряний конденсатор з площею пластин 10-2 м2 кожна заряджений до різниці потенціалів 300В. Напруженість поля всередині конденсатора 6•104 В/м. Визначити ємність конденсатора, енергію поля конденсатора та поверхневу густину заряду.
Задача 351
Сила струму в провіднику рівномірно зростає від I0 = 0 до I = 3А протягом t=10c. Визначити заряд q, що пройшов через провідник.
Задача 371
Лампа розжарювання споживає струм 0,5А. Температура розжарювання вольфрамової нитки лампи діаметром d=0,1 мм дорівнює 2200ºС; струм підводиться мідним дротом площею поперечного перерізу 5 мм2. Визначити напруженість електричного поля в міді та вольфрамі (ΡВ=5,5•10-8 Ом•м; α=0,0045 К-1; Ρм=1,7•10-8 Ом•м).
Список використаної літератури

Количество страниц

14
Дата размещения

2015
Цена

160.00

Поиск готовых работ

 

Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту [email protected] письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

 

ЗАКАЗАТЬ

оценка заказа бесплатная

Способы оплаты

Наличными в офисе Приватбанк Терминал Webmoney
Банк Яндекс-деньги Visa Mastercard

Вопрос - Ответ

https://agroxy.com

agroxy.com/prodat/sahar-167/ternopolskaya-obl