Контрольна робота з дисципліни «Теорія ймовірності» (Варіант 12)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Вища математика arrow Контрольна робота з дисципліни «Теорія ймовірності» (Варіант 12)
Код

Интердип-1957
Содержание

Оглавление
1. З партії деталей, серед яких 5 стандартних і 3 браковані, випадково взяті 4 деталі. При перевірці виявилося, що перші 2 з 4 деталей стандартні. Знайти імовірність того, що наступна деталь, що перевіряється, буде стандартною.
2. Гральна кістка кидається два рази. Чи утворюють повну групу подій наступні події: випадання кількості балів, що становлять у сумі 2 або 12; випадіння числа балів більшого 1 на кожній кістці; випадіння числа балів менше 6 на кожній кістці?
3. При виготовленні деталі здійснюються три технологічні операції. Імовірність появи браку при кожній з них дорівнюються 0,2; 0,3; 0,1. Знайти імовірність того, що деталь буде повернена для виправлення в якій-небудь одній операції.
4. Фабрика А виробляє 50 % виробів 1-го ґатунку, 40 % —
2-го ґатунку і 10 % — 3-го. Фабрика В виробляє 70 % виробів
1-го ґатунку, 20 % — 2-го і 10 % — 3-го. Знайти ймовірність того, що вироби, що потрапили до магазину, виявляться першого ґатунку, якщо відомо, що імовірність того, що вони першого ґатунку, дорівнює 0,65.
5. При транспортуванні кожних 100 коробок з апаратурою вміст одного з коробок потребує додаткового регулювання. Знайти ймовірність того, що при відкриванні трьох коробок, що надійшли на дане підприємство, виявилось, що апаратура, яка міститься у двох ящиках, не потребує регулювання.
6. При штампуванні металевих клем отримуємо в середньмоу 99 % придатних. Знайти імовірність наявності від 790 до 820 придатних клем в партії з 900 клем.
7. Закон розподілу дискретної випадкової величини Х задано таблицею:

 Х   -2    -1   0    1    2  
 р  0,25   0,2   0,1  0,3   0,15 

Знайти функцію розподілу випадкової величини Х і побудувати її графік. Знайти середнє квадратичне відхилення випадкової величини Х.
8. Випадкову величину Х задано такою інтегральною функцією розподілу:
           { 0          при   х≤-1;

F(x)=  { =x3/4    при  -1≤ x < 1,

           {   1         при   1≤ х.
Потрібно: а) знайти диференційну функцію розподіл ƒ(х),  б) побудувати графіки функцій ƒ(x)  і F(x);  в) знайти математичне сподіванняі дисперсію випадкової величини х.
9. Два стрільці вибивають 8, 9 і 10 балів з такими законами розподілу:

 I          II 
 8   10     8  9     10  
 0,1   0,1   0,1     0   0,3    0.7

Скласти закон розподіл для суми числа балів, вибитих обома стрільцями, і двома способами обчислити математичне сподіванняі дисперсію для цього закону.
10. Якої ширини має бути інтервал, щоб можна було гарантувати попадання в нього значення випадкової величини з імовірністю 0,8? Випадкова величина має нормальний розподіл з центром, що співпадає з серединою шуканого інтервалу і з середнім квадратичним відхилення, рівним 0,05.
11. Кількість сонячних днів на рік для даної місцевості є випадковою величиною з математичним сподіванням, що дорівнює 75 дням. Закон розподілу кількості сонячних днів невідомий. Оцінити ймовірність того, що протягом року в цій місцевості буде не більш як 200 сонячних днів.
12. Знайти коефіцієнт кореляції випадкових величини Х і Y, якщо відомий двомірний розподіл цих величин:

 х
y    
 1    2    3    4    5  
 -1  0,2  0,05   -  -  -
 0  0,05   0,2   0,2  0,05   -
 1  -  -  0,05   0,1  -
 2  -  -  -  -  0,1

Список використаної літератури

Количество страниц

15
Дата размещения

2015
Цена

150.00

Поиск готовых работ

 

Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту zak[email protected] письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

 

ЗАКАЗАТЬ

оценка заказа бесплатная

Способы оплаты

Наличными в офисе Приватбанк Терминал Webmoney
Банк Яндекс-деньги Visa Mastercard

Вопрос - Ответ

www.top-obzor.com