Контрольна робота з дисципліни «Економіка»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Економіка arrow Економіка arrow Контрольна робота з дисципліни «Економіка»
Код

Интердип-1383
Содержание

Оглавление
І. Визначте, чи правильні такі твердження (2 б.)    
1.    Макроекономіка досліджує те, як домогосподарства і фірми ухвалюють рішення і як вони взаємодіють на конкретних ринках.
Так                    Ні
2.    Вибір є раціональним, якщо граничні вигоди перевищують граничні витрати.
Так                    Ні
3.    Економічне зростання означає, що кількість життєвих благ збільшується, а межа виробничих можливостей національної економіки переміщується вправо.
Так                    Ні
4.    За сучасних умов у розвинутих країнах переважає державна власність
Так                    Ні
ІІ. Оберіть правильні відповіді (8 б.)
1.    Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів?
А. Підтримання економічного зростання.
Б. Досягнення повної зайнятості.
В. Досягнення економічної ефективності.
Г. Забезпечення справедливого розподілу доходів.
Д. Підтримання стабільного рівня цін.
2.    Які потреби лежать в основі піраміди Маслоу?
А. У самореалізації.
Б. Фізіологічні.
В. Намагання уникнути ризику.
Г. У визнанні.
Д. Жодні.
3.    Ефективна національна економіка передбачає:
А. Повне залучення ресурсів.
Б. Повний обсяг виробництва.
В. Виготовлення кожного продукту з найнижчими витратами виробництва.
Г. Виробництво найбажанішої для суспільства продукції.
Д. Усе перелічене.
4.    Що не належить до чинників економічного зростання інтенсивного типу?
А. Підвищення кваліфікації працівників.
Б. Застосування продуктивніших машин і технологій.
В. Удосконалення організації виробництва.
Г. Збільшення кількості працівників.
Д. Поліпшення використання фізичного капіталу.
5.    Яке з понять характеризує зміну купівельної спроможності грошей?
А. Аверс.
Б. Реверс.
В. Дефляція.
Г. Нуліфікація.
Д. Бартер.
6.    Яка ознака не властива адміністративно-командній економіці:
А. Повна державна власність на всі капітальні блага.
Б. Зрівнювання доходів більшості споживачів.
В. Заборона підприємництва як одного із джерел доходів.
Г. Стимулювання ініціативи, пошуку та ризику.
Д. Директивне планування економіки.
7.    Мопопсонія – це:
А. Монополія покупця на ринку.
Б. Монополія продавця на ринку.
В. Ринок, на я кому стикаються монополіст-покупець і монополіст-продавець.
Г.Ринок, на якому приватній монополії протистоїть державна монополія.
Д. Усі відповіді неправильні.
8.    Який із чинників не впливає на пропозицію товару:
А. Кількість фірм, що виробляють цей товар.
Б. Ціни взаємозамінюваних товарів.
В. Ціни взаємодоповнюваних товарів.
Г. Технологія виробництва цього товару.
Д. Вікова структура споживачів.
ІІІ. Розв’яжіть задачу (2 б.)
1.    Попит трьох індивідів на деякий товар А відображають такі функції:
da=8-p,
db=5-5p,
dc=2-0,5p,
де di – величина попиту і-го індивіда на товар A (di≥0); р – ціна товару A(p>0).
Визначте, якою буде величина ринкового попиту, якщо ціна р усталиться на рівні 3 грн.
2.    У короткостроковому періоді фірма виробляє 1000 одиниць продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 4 грн., а середні постійні – 1 грн. Визначте загальні витрати фірми

Количество страниц

0
Дата размещения

2014
Ціна

40.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

купить диплом автомеханика

У нашей организации классный интернет-сайт , он описывает в статьях про ежедневная уборка https://cleansale.kiev.ua
Наша организация предлагает xn--e1agzba9f.com по вашему желанию, недорого.