Контрольна робота з дисципліни «Управління ресурсами підприємства» (Варіант 5)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Економіка arrow Управління організацією arrow Контрольна робота з дисципліни «Управління ресурсами підприємства» (Варіант 5)
Код

Интердип-1969
Содержание

Оглавление
Теоретичне питання. Природні ресурси: поняття, класифікація та економічна оцінка
Практична частина
1.    Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці
 Таблиця 1
Характеристика видів ресурсних рент

 Вид ресурсної ренти    Назва компанії (сфера господарської діяльності)   Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти  Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом
 Монопольна рента      
 Рікардіанська рента      
 Шумпетеріанська рента      

2.    Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
-    представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
-    надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.
Таблиця 2
Характеристика ресурсів компанії

       Назва ресурсу              Якісна характеристика            
   
   

-    визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.
3.    На основі результатів раніше виконаного завдання 1 необхідно:
-   проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
-   зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.
4.    Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
-    проаналізуйте існуючу систему управління ресурсами.
-    схематично представте її елементи.
5.    Розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників підприємства у вересні, якщо створене підприємство почало працювати з 23 вересня Облікова чисельність штатних працівників підприємства становила: 23.09. – 90 осіб, 24.09. – 90 осіб, 25.09. – 93 особи, 26.09 – 93 особи, 27.09 – 93 особи, 28.09 (субота) – 93 особи), 29.09 (неділя) – 93 особи, 30.09. – 94 особи.
6.    За даними таблиці визначити вплив факторів на рівень капіталовіддачі основних засобів змін у продуктивності праці та капіталоозброєності робітника основними засобами з використанням методів детермінованого факторного аналізу. Обґрунтуй    те вибір методу. За результатами аналізу зробити висновки.

 № з/п    Показники                                           Звітний період  
 План  Факт            
 1  Обсяг виготовленої продукції, млн. грн.     110    95
 2  Середньорічна чисельність робітників, осіб     220    210
 3  Середньорічна вартість основних засобів, млн. грн.    50    55
 4  Середньорічна продуктивність праці однробітника    
 5  Капіталоозброєність праці основними засобами    
 6  Капіталовіддача основних засобів    
Количество страниц

23
Дата размещения

2015
Ціна

180.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

www.adulttorrent.org