Тестові питання: Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (у реакції від 1 січня 2016 року)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Економіка arrow Бюджетна система arrow Тестові питання: Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (у реакції від 1 січня 2016 року)
Код

Интердип-2665
Содержание

Оглавление
1. Що означає термін «реальний конфлікт інтересів»?
2. Які з перелічених видів відповідальності застосовуються згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб за корупційні правопорушення?
3. Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
4. Вкажіть, яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном «корупція»?
5. Вкажіть, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
6. Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції
7. Зазначте склад Національного агентства з питань запобігання корупції
8. Зазначте посадову особу, уповноважену представляти Національне агентство з питань запобігання корупції в Кабінеті Міністрів України
9. Зазначте суб’єкта призначення членів Національного агентства з питань запобігання корупції
10. Яка з перелічених обставин унеможливлює призначення особи на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції?
11. Зазначте максимальний строк безперервного перебування однієї особи на посаді Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
12. До кола повноважень якої посадової особи чи органу належить затвердження штатного розпису та кошторису Національного агентства з питань запобігання корупції?
13. Вкажіть механізм прийняття рішень Національним агентством з питань запобігання корупції
14. Зазначте, на яку структуру покладається організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції?
15. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?
16. Зазначте правовий статус членів Національного агентства з питань запобігання корупції
17. Вкажіть, яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з питань запобігання корупції?
18. Визначте випадки, в яких Національне агентство з питань корупції вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації обов’язковий до виконання припис.
19. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?
20. Зазначте, у якому з перелічених випадків Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції?
21. Вкажіть строк надання державними органами та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами запитуваних документів чи інформації Національному агентству з питань запобігання корупції
22. Зазначте, який орган уповноважений здійснювати контроль за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції
23. Вкажіть, яким органом утворюється та формується Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції
24. Який порядок підготовки, затвердження та оприлюднення щорічного звіту про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції?
25. Зазначте посадову особу, яка представляє позицію Національного агентства з питань запобігання корупції щодо його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України
26. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?
27. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії?
28. Шляхом виконання якого акту (документу) реалізується Антикорупційна стратегія?
29. Вкажіть, для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?
30. Вкажіть алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунку, прийняття якого заборонено законом:
31. Які подарунки, незалежно від розміру, заборонено одержувати особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
32. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
33. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю?
34. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?
35. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
36. В якій з описаних нижче ситуацій є порушення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
37. Який строк надається близьким особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які опинилися в умовах прямого підпорядкування, для самостійного усунення такої ситуації?
38. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?
39. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
40. Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів
41. Вкажіть правильний порядок розгляду Національним агентством з питань запобігання корупції повідомлення особи про наявний у неї потенційний конфлікт інтересів
42. Які наслідки має прийняття службовою особою органу державної влади рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього перед прийняттям рішення офіційного підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?
43. Зазначте, який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів
44. За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті?
45. Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдань, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів
46. Виберіть, яка із наведених умов є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації
47. Визначте, яка з наведених обставин перешкоджає прийняттю рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів
48. Оберіть, який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення
49. Визначте, яка з наведених процедур не належать до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів
50. Встановіть, яка з перелічених умов не дозволяє застосовувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності
51. Визначте, за сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів
52. Вкажіть, в який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади
53. Зазначте категорію осіб, на користь яких заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади
54. Зазначте категорію осіб, з якими заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади
55. Вкажіть, який порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про передачу особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в управління підприємств або корпоративних прав
56. Зазначте, в чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду
57. Вкажіть, яка з наведених вимог не є складовою правил щодо політичної нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень
58. Зазначте категорію осіб, на яку не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки
59. Вкажіть, які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, яка, з огляду на особисте негативне ставлення, в максимально тривалі строки розглядає документи безробітних громадян, в той час як оперативно опрацьовує документи всіх інших категорій осіб
60. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?
61. Вкажіть всі випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
62. Який орган, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
63. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закону України «Про запобігання корупції»?
64. Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкти декларування виявив самостійно
65. Зазначте, яким чином притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за зазначення у декларації недостовірних відомостей впливає на його обов’язок щодо виправлення вказаної декларації
66. Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відображають відомості про роботу за сумісництвом?
67. Цінне рухоме майно якої вартості підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
68. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
69. Вкажіть, які з перелічених відомостей є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі до декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
70. Зазначте, протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
71. Протягом якого строку здійснюється контроль щодо своєчасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
72. Протягом якого строку здійснюється повна перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
73. Яка з перелічених обставин не ви ступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
74. Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей?
75. Визначте мету здійснення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
76. Визначте, який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування
77. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента
78. Зазначте про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції
79. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані
80. Оберіть правильне визначення особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)
81. Визначте обов’язкову умову, за якої анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду
82. Вкажіть терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»
83. Суб’єктами проведення обов’язкової антикорупційної експертизи є:
84. Щодо яких актів та проектів актів Міністерство юстиції України проводить обов’язкову антикорупційну експертизу?
85. Вкажіть, щодо яких актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?
86. Зазначте результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»
87. Вкажіть, щодо яких груп кандидатів не проводиться спеціальна перевірка?
88. Вкажіть, який з блоків інформації не є предметом спеціальної перевірки претендентів на службу?
89. Зазначте, який з перелічених документів не подається для проведення спеціальної перевірки
90. Зазначте, на яку з вказаних посадових осіб покладається організація проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду першого заступника міністр?
91. Вкажіть органи, які проводять спеціальну перевірку щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявності судимості, її зняття, погашення
92. Вкажіть результати спеціальної перевірки, які є підставами для відмови особі у призначенні на посаду
93. На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
94. Оберіть варіант, який включає всі категорії осіб, відомості про яких включаються до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
95. На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення?
96. Вкажіть на які з перелічених даних про фізичних осіб не поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
97. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?
98. Для яких з перелічених державних та комунальних підприємств обов’язковою є наявність антикорупційної програми?
99. Яка з наведених обставин не є перешкодою для призначення особи відповідальною за реалізацією антикорупційної програми (Уповноваженим) в юридичній особі, де наявність такої особи є обов’язковою?
100. У якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є обов’язковим?
101. Вкажіть, які види відповідальності фізичних осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» застосовуються за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень?
102. Зазначте вид відповідальності, який застосовується до юридичних осіб у випадках вчинення їх уповноваженими особами від їх імені та в їх інтересах кримінальних корупційних правопорушень
103. Вкажіть який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією
104. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією»?
105. Зазначте на яку з перелічених осіб не поширюється обов’язок щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
106. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначаються відомості про такі об’єкти нерухомості
107. Зазначте які дії має вчинити службова особа, яка отримала під час офіційного заходу подарунок державі в особі органу, в якому вона працює?
108. Зазначте, які з перелічених заходів заборонено застосовувати до осіб у зв’язку з їх повідомлення про корупційне правопорушення з боку іншої особи?
109. Вкажіть яких заходів зобов’язаний вжити керівник органу у разі підтвердження інформації щодо кримінального корупційного правопорушення з боку його заступника, вкладеної в анонімному зверненні працівників трудового колективу органу?
110. Зазначте, який документ готується за результатами спеціальної перевірки?
111. Вкажіть випадок, в якому буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
112. Зазначте як вплине на дію акту встановлення факту прийняття його державним службовцем на користь особи, яка напередодні подарувала коштовний подарунок рідній сестрі службовця з метою налагодження з ним ділових стосунків?
113. Які правові наслідки працевлаштування колишнього інспектора податкової інспекцій на приватному підприємстві, щодо якого він за півроку до переходу на підприємство проводив перевірку?
114. Вкажіть строк проведення спеціальної перевірки
115. Які наслідки ненадання претендентом на посаду, щодо якого обов’язкове проведення спеціальної перевірки, згоди на її проведення?
116. Які з перелічених суб’єктів належать до близьких осіб особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
117. Неправомірна вигода – це:
118. В яких випадках проводиться громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів?

Количество страниц

59
Дата размещения

2017
Ціна

400.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

купить академическую справку вуза

adulttorrent.org

www.adulttorrent.org/search/Gyakuten Majo Saiban