Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (Варіант 3)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Вища математика arrow Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (Варіант 3)
Код

Интердип-2686
Содержание

Оглавление
                    Варіант 3.
Завдання 1
Систему рівнянь записати в матричній формі, розв’язати матричним методом та методом Гауса.
 {3x1+2x2+x3=5,

 {2x1+3x2+x3=1,

 {2x1+x2+3x3=11.
Завдання 2
Показати, що вектори aμ1,  aμ2, aμ3 утворюють базис тривимірного векторного простору, та розкласти вектор bμ за цим базисом (при розв’язуванні системи лінійних алгебраїчних рівнянь використати метод Крамера).
aμ1=(3;0;1) , aμ2=(-2;5;2)  , aμ3 =(-8;-2;3)  ,bμ=(-9;15;5)   .
Завдання 3
Задано трикутник із вершинами у точках A, B, C. Знайти рівняння сторін AB, AC, BC та висоти AK, величину кута ВАС, координати точки K.
 A(2;2), B(-3;2)  , C(1;-1)
Завдання 4
Знайти границі функцій (не використовуючи правило Лопіталя).
a) Iimx→0 2x5-3x2+5/3x5+4x2-x       б) limx→0 tq3x/5x   в) limx→2(x/2)1/x-2 
Завдання 5
Знайти похідну функції:
 y=arcsinx3 / x2
Завдання 6
Дослідити функцію та побудувати її графік. Дослідження функції рекомендуємо проводити за такою схемою:
1.    Знайти область визначення функції.
2.    Визначити інтервали неперервності та точки розриву функції.
3.    Знайти вертикальні, похилі та горизонтальні асимптоти графіка функції.
4.    Знайти точки перетину графіка функції з осями координат.
5.     Знайти інтервали зростання і спадання, точки екстремуму і екстремуми функції.
 6. Знайти інтервали опуклості вгору і опуклості вниз графіка функції, точки перегину і значення функції у них.
 ƒ(x)=x3+x/x2-x
Завдання 7
Знайти невизначені інтеграли.
а) ∫1/xln5x·dx ;     б) ∫ arcsin 4xdx  .
Завдання 8
Застосувати визначений інтеграл для обчислення площі фігури, обмеженої лініями:
   y=x2-x+3, y=x+3.
Завдання 9
Знайти частинні похідні  z’x і z’y  функції z(x,y) .
 z(x,y)=xy2 cos(x2y)
Завдання 10
Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння першого порядку та розв’язок задачі Коші для диференціального рівняння другого порядку.
а) cos x/√y+x·dx=(1+sin x)dy ;        
б) y”-3y’-4y=4x2+3/2, y(0)=3, y’(0)=3/2  .
Завдання 11
Написати перші три члени степеневого ряду і знайти його область збіжності.
 .Σn=1 xn/5n(2n+3)
Список використаної літератури

Количество страниц

20
Дата размещения

2017
Ціна

190.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

http://best-cooler.reviews