Відповіді на питання з дисципліни «Економіко-математичні методи в психології»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Бухоблік та аудит arrow Економіко-математичне моделювання arrow Відповіді на питання з дисципліни «Економіко-математичні методи в психології»
Код

Интердип-3984
Содержание

Оглавление
1. Генеральна сукупність та вибірка.
2. Репрезентативність вибірки, способи її забезпечення.
3. Поняття вимірювання. Вимірювальні шкали.
4. Впорядкування даних. Статистичні ряди.
5. Табличні методи представлення даних. Розподіл частот, згрупований розподіл накопиченої частоти, розподіл частості вибірки.
6. Графічні методи представлення даних. Гістограма, полігон частот та частостей (незгруповані та згруповані дані).
7. Мода, угоди при використанні моди.
8. Медіана, її обчислення.
9. Середнє арифметичне, його властивості.
10. Вибір міри центральної тенденції.
11. Квантилі розподілу.
12. Дисперсія та стандартне відхилення.
13. Нормальний розподіл, його застосування.
14. Перевірка нормальності розподілу.
15. Статистичні гіпотези. Основна (нульова) та альтернативна; спрямовані та неспрямовані.
16. Статистичні рішення та ймовірність похибки.
17. Статистичний критерій перевірки основної гіпотези.
18. Критична область. Область прийняття гіпотези. Знаходження критичних областей.
19. Вибір методу статистичного висновку.
20. Порівняння емпіричного та теоретичного розподілів.
21. Порівняння емпіричних методів розподілів.
22. Аналіз таблиць кростабуляції (2х2).
23. Поняття кореляції. Лінійні та нелінійні кореляції. Коефіцієнт кореляції.
24.Перевірка статистичної гіпотези про зв’язок двох метричних змінних.
25. Коефіцієнт лінійної кореляції (r-критерій Пірсона).
26. Перевірка статистичної гіпотези про зв’язок рангових змінних. Критерій r-Спірмена. Рангова кореляція за Спірменом для зв’язаних рангів.
27. F-критерій Фішера.
28. Критерій t-Стьюдента для однієї вибірки.
29. Критерій t-Стьюдента для незалежних вибірок.
30. Критерій t-Стьюдента для залежних вибірок.
31. Критерій U-Манна-Уітні.
32.Т-критерій Вілкоксона.
33. Загальні принципи дисперсійного аналізу.
34. Однофакторний дисперсійний аналіз для незв’язаних виборок.
35. Однофакторний дисперсійний аналіз для зв’язаних виборок.
36. Двофакторний дисперсійний аналіз для незв’язаних виборок.
37. Двофакторний дисперсійний аналіз для зв’язаних виборок.
38. Мета застосування регресійного аналізу.
39. Загальний опис регресійної моделі.
40. Лінійна, множинна регресія. Рівняння регресії, коефіцієнти, стандартизовані регресійні коефіцієнти, їх зміст та інтерпретація.
41. Мета застосування факторного аналізу.Основна модель факторного аналізу. Основні проблеми при проведенні факторного аналізу
42. Основні етапи факторного аналізу.
43. Методи факторного аналізу.
44. Призначення кластерного аналізу. Кластерний та факторний аналіз: схожість та відмінність
45. Основні етапи проведення кластерного аналізу.
46. Методи кластерного аналізу.
47. Методи візуального подання результатів ієрархічної класифікації.

Количество страниц

36
Дата размещения

2018
Ціна

360.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

www.adulttorrent.org/search/brutal anal

Узнать как ковролин выставочный купить у нашего менеджера.