Екзаменаційні питання з дисципліни «Мікроекономіка»

Тип работы

Екзаменаційні питання
Категория

Мікро- Макро- Мегаекономіка arrow Екзаменаційні питання з дисципліни «Мікроекономіка»
Код

Интердип-0609
Содержание

Оглавление
1. Попит. Нецiновi детермiнанти попиту. Закон попиту.
2. Ринкова пропозицiя, i графiчна модель. Чинники впливу на пропозицiю. Закон процозицi.
З. Дiалектична залежнiсть попиту та пропозицiї. Ринкова рiвновага (графiчна модель).
4. Змiна рiвноважних цiн та обсягiв продукцiї як наслiдок змiни ринкових умов (попиту або пропозицi).
5. Еластичнiсть попиту та пропозицiї: поняття, методи обчислення, практичне застосування.
б. Кардиналiстський пiдхiд до аналiзу корисностi. Максимiзацiя корисностi споживачем.
7. Рiвновага споживача з ординалiстських позицiй. Рiвняння споживчого вибору.
8. Виробнича функцiя та їi властивостi, види виробничих функцiй.
9. Витрати виробництва у короткостроковому перiодi. Кривi витрат та їх взасмозв ‘язок.
10. Витрати виробництва у довгостроковому перiодi. Кривi довготривалих витрат.
11. Ефект масштабу виробництва, його види. Мiнiмально ефективний масштаб виробництва, розмiр фiрми та структура галузi.
12. Оптимум (рiвновага) виробника (мiнiмiзацiя витрат виробником). Пiдходи до визначення (правило найменших витрат, графiчна модель через iзокости та iзокванти).
13. Прибуток. Умови максимiзацi прибутку фiрмою, мiнiмiзацi збиткiв. Рiвновага фiрми.
14. Ринок досконалої конкуренцiї. Стратегiя поведiнки фiрми за умов досконалої конкуренцiї. Два пiдходи до максимiзацi прибутку.
15. Ринок чистої монополiї. Оптимальна стратегiя пiдприсмства монополiста. Монопольна влада.
16. Монополiстична конкуренцiя: сутнiсть, особливостi, умови рiвноваги фiрми.
17. Особливостi поведiнки олiгополiстiв на ринку. Олiгополiстична взасмодiя.
18. Ринок ресурсiв. Попит на фактори виробництва, його похiдний характер. Правило використання ресурсiв.
19. Конкурентний та монопсонiчний ринок працi.
20. Попит на капiтал та його пропозицiя. Дисконтування та iнвестицiйнi рiшення.
21. Ринок природних ресурсiв (землi). Рента, цiна землi.
Количество страниц

16
Дата размещения

2013
Ціна

160.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

также читайте

купить диплом в Ессентуках